Du är här

Bolagsinformation

Ambass AB startades 1997 och har bedrivit verksamheter inom ramen för LSS & SoL i Finspång och Norrköpings kommuner. 

Idag är Ambass ett boende med sex platser i Rejmyre och vi är 10 anställda i företaget. Vi har idag följande chefer: verksamhetschef, platschef , Vd samt vice Vd. Vår personal har blandad kompetens och utbildning. På vår verksamhet arbetar bland annat, beteendevetare, pedagoger, behandlingsassistenter och undersköterskor. På tjänstemannanivå har vi även tillgång till resurser såsom ekonom/administratör, kvalitets-och HSL-ansvarig samt försäljningsansvarig.

Ambass är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället.

Ambass AB har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.