Du är här

Bolagsinformation

Ambass AB startades 1997 och har bedrivit verksamheter inom ramen för LSS & SoL i Finspång och Norrköpings kommuner. Ambass AB blev en del av Team Olivia år 2015.

Idag är Ambass ett boende med sex platser i Rejmyre och vi är 10 anställda i företaget. Vi har idag chefer  chefer - verksamhetschef, platschef , VD samt v.VD. Vår personal har blandad kompetens och utbildning. På vår verksamhet arbetar bland annat, beteendevetare, pedagoger, behandlingsassistenter och undersköterskor. På tjänstemannanivå har vi även tillgång till resurser såsom ekonom/administratör, kvalitets-och HSL-ansvarig samt Försäljningsansvarig.

Ambass AB har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Sjukfrånvaro Korttidsfrånvaro 2019 : 0,3%  ( 2018 - 0, 10% , 2017 - 0,67 %) Långtidsfrånvaro -  ( 2018 0- % , 2017- 0,1%)

Dataskyddsombud: anders.backstrom@olivia.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.