Du är här

Boendet

Ambass erbjuder ett boende enligt LSS personkrets 1 samt 3 eller SoL. 
Boendet ligger i Rejmyre, Finspångs kommun.

Ambass är ett boende för dig som har ett stort behov av:

 • Stöd av personal dygnet runt.
 • Närhet till personal.
 • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.
 • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t.ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
 • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.

Personalen på Ambass kan bland annat ge dig stöd i:

 • Att sköta din lägenhet eller ditt rum
 • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag
 • Planering och tillredning av måltider, antingen i din lägenhet/rum eller tillsammans med andra i gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad som passar bäst för dig
 • Dina fritidsaktiviteter
 • Kontakter med ditt nätverk
 • Planering av inköp

Stöd i vardagen

Du bor på Ambass för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen kommit överens om.