händer håller om hand

Ambass drivs i en anda av humanism och enkelhet

På Ambass boende är  strävan  att den boende ska känna så stor hälsa som möjligt. Vårt grundantagande i verksamheten bygger på kunskap och erfarenhet av människans behov av aktiviteter för att uppnå hälsa och välbefinnande. 

Genom aktiviteter kan behov tillfredsställas, den boende kan lära känna sina resurser och problem och bli medveten om sin inverkan på andra (ökad självkännedom), vilket i sin tur främjar ökat självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad livskvalitet.